Montessori Matematik: Altın Boncuklarla Dört İşlem: Eldeli Toplama (3. Ders)

Materyaller

  • Birlik, onluk, yüzlük ve 9 adet binlik küp altın boncuk materyali
  • Bir set büyük sayı kartları
  • Üç set küçük sayı kartları (büyük sayı kartları ile birebir aynı, sadece boyları küçük olmalı)
  • Üç adet içi kaymaz tepsi
  • İki adet büyük yeşil montessori mati

 

Hedeflenen Kazanımlar:

Eldeli toplama işlemlerini yapma becerisi kazanabilmek

Yaş

4,5 yaş ve üstü

Çalışma

Bu birkaç çocuk için bir grup çalışmasıdır. Malzeme, önceki toplama çalışmasında olduğu gibi düzenlenmiştir. Bir çocuğa, altın boncuk masasının, başka bir çocuğa, büyük sayı kartlarınnın sorumluluğu, üçüncü bir çocuğa da küçük sayı kartlarının sorumluluğu verilir. Bu alıştırma, daha fazla çocuğu faaliyete katabilmek için üç adet toplanan içerecektir. Yine, toplamın materyal sınırı olan 9999’dan fazla olmaması gerekir.

3465 +1876 +1389 =

Öğretmen üç tepsiyi alır. Küçük sayı kartlarından sorumlu olan çocuktan sırası ile 3465, 1876 ve 1389 numaralı oluşturmasını ve her tepsiye birer toplanan koymasını ister. Çocuk bunu yapar, her toplananı ayrı küçük sayı kartından oluşturur.

Rehber, üç çocuğun her birine bir tepsi verir. Her bir çocuğa sırasıyla tepsisindeki rakamı okumasını ister. Hepsi bunu yaptıklarında, tepsisinde bulunan sayıya karşılık gelen altın boncukları toplamalarını ister. Çocuklar altın boncukları toplayarak öğretmene getirirler. Rehber, miktarları kontrol etmek için durmaz. Tüm çocukların doğru miktarı getirdiğini varsayar. Bir tepsi alır ve “3465 getirmişsin” der. Altın boncukları tepsiden çıkarır ve onları matin üzerine yerleştirir. Önceden oluşturulmuş toplananı alır ve matin üst kısmına koyar. Rehber bir sonraki tepsiyi alır ve “Sen 1876 getirmişsin” der. Altın boncukları tepsiden alır ve ilk boncukların altına koyar. Toplananı ilk toplananın altına, matin üst kısmına yerleştirir. Öğretmen üçüncü tepsiyi alır ve “Sen 1389 getirmişsin” der. Altın boncukları tepsiden çıkarır ve mattaki diğer miktarların altına koyar. Toplanını ise matin üstündeki iki toplananın altına yerleştirir. Rehber, her zaman hiyerarşileri birbirinin altına yerleştirmeye dikkat eder.

Rehber, altın boncuk materyalini gösterir ve “Burada 3465, 1876 ve 1389 var. Onları bir araya getireceğiz ve hepimiz birlikte ne kadar olduklarını göreceğiz” der. Toplama işlerini kendisi yapacağı gibi bu toplama işlemini yapmasını bir çocuktan da isteyebilir.

Miktarlar eklendiğinde (bir araya getirildiğinde) çocuklardan birine birlikleri saymasını ister. (Çocuğun birlikleri birlik kutusunun kapağına koyması her zaman akıllıca olur, hata olasılığı daha düşüktür ve boncuklar kaybolmaz.) Çocuk birlikleri sayar ve on’a ulaştığında rehber, on birimi bankaya götürmesini ve onluk çubuk ile değiştirmesini ister. Onluk çubuk masanın üzerindeki onluk çubukların üzerine yerleştirilir. Burada, birliklerin iki kez onluk çubuklar ile değiştirilebileceği tespit edilir. Geride hiçbir birlik kalmamıştır.

 

Rehber, çocuklara az önceki birlik ve onluk çubuk değişimlerinden dolayı geride iki adet onluk çubuk kaldığını ve bu çubukların diğer onluk çubuklar ile beraber sayılması gerektiğini vurgular. Onluklar sayılır. İki yüzlük almaya yetecek kadar onluk vardır. Değişim yapıldığında geriye üç adet onluk çubuk kalmıştır. Bunların yanında büyük sayı kartlarından “30” kartı koyulur.

Yüzlükler sayılır. 10 adet yüzlük bir binlik küple bankada değişim yapılır. Binlik, matin üzerindeki diğer binliklerin üzerine koyulur. Geri kalan yüzlükler de sayılır. 7 adet yüzlük kalmıştır. onların yanına da büyük sayı kartlarından 700 yerleştirilir. Daha sonra da binlikler sayılır. 6 adet binlik olduğu görülür ve büyük sayı kartlarından 6000 binliklerin yanına yerleştirilir.

Rehber, 6730 sayısını elde etmek için büyük sayı kartlarını üst üste bindirir. Mattın üst kısmındaki toplananların altına koyar. Rehber, problemi tekrar eder. “3465, 1876 ve 1389’u aldık. Onları bir araya getirip topladığımızda 6730 bulduk.” Bu şekilde başka alıştırmaları da yapabilir.

Yeniden hatırlatacak olursak, toplananların toplamı 9999’dan büyük olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.

3465 (toplanan) +1876 (toplanan) +1389 (toplanan) = 6730 (toplam)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir